Dbáme na bezpečnosť a kvalitu pri práci
07.11.2017

Dbáme na bezpečnosť a kvalitu pri práci

Bezpečnosť pri práci je na každom pracovisku kľúčová a to bez ohľadu na to o aké zamestnanie ide. Jej cieľom, je zabezpečiť zdravé pracovné prostredie a chrániť bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Vo veľkej spoločnosti ako je DHL Exel Slovakia, je nevyhnutné, aby boli pre túto oblasť vychovávaní odborníci, ktorí sú svojimi vedomosťami a schopnosťami schopní, riešiť aktuálne otázky z oblasti ochrany zdravia pri práci. To si DHL Exel Slovakia plne uvedomuje a aplikuje s cieľom dosahovať, čo najlepšie možné výsledky.

Zvyšovanie bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia je pre nás prioritou. Pomáha nielen optimalizovať kvalitu pracovného procesu, ale aj zvyšuje dôveru zamestnancov. Preto našim zamestnancom vytvárame bezpečné, pokojné a dobré organizované pracovisko.“ hovorí Marián Oross, Manager haly LOZIII DHL Exel Slovakia.

DHL Exel Slovakia poskytuje bezpečné pracovisko, s cieľom podporiť blaho spokojných zamestnancov, ktorí to oceňujú. Najlepší spôsob, ako kvalitný bezpečnostný program implementovať na pracovisku, je jeho integrácia do firemnej kultúry. Aj preto bezpečnosť a kvalita práce patrí medzi hlavné priority spoločnosti. Kvalitu práce pomáha zlepšovať aj neustála modernizácia techniky, ako je cúvanie na zvukový signál, bezpečnostný pás či nastavená maximálna rýchlosť a moderný kamerový systém na VZV. Pravidelné kontroly požitia alkoholu na pracoviskách, ako aj audity udržujú vysokú latku profesionality a bezpečia.

Máte záujem o ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať?

Zavolajte nám
Telefón
0800 500 540
0905 216 740

Kontaktný formulár.

tu môžete vložiť svoje CV
osobných údajov