Aj vy ste si mysleli, že DHL sú iba sympatickí kuriéri, ktorí doručujú balíčky? Tak to budete skutočne prekvapení! DHL má celosvetovo niekoľko divízií a na Slovensku, napríklad, nájdete aj DHL Supply Chain, ktorá sa zaoberá skladovaním pre veľkých klientov a ponúka široké portfólio logistických služieb. 

DHL vytvorila v novo otvorenom distribučnom centre na okraji Bratislavy, smerom na Senec, až 150 pracovných miest. Aktuálne sú obsadzované pozície operátorov manipulačnej techniky či vodičov vysokozdvižných vozíkov. Spoločnosť DHL expanduje a rozširuje svoje portfólio zákazníkov. Moderný sklad a nové technológie, ktoré DHL používa v distribučnom centre, dávajú možnosť šikovným zamestnancom učiť sa a profesne rásť.

Ak hľadáte zamestnanie na západnom Slovensku, Diana Chovancová Stanková, manažérka marketingu a komunikácie DHL Supply Chain vám porozpráva o tom, akých hľadajú zamestnancov, aké zaujímavé benefity poskytujú a prečo sa vždy oplatí pracovať v nadnárodnom korporáte.

Aký je váš profil ideálneho zamestnanca?

Nemáme stanovené univerzálne požiadavky, lebo obsadzujeme viaceré pozície. Práve teraz sa zameriavame na ľudí, ktorí nemusia mať až toľko skúseností, vieme ich zaučiť. Poskytujeme školenia technických zručností, napríklad vodičom vysokozdvižného vozíka a rôznej manipulačnej techniky. Máme vypracovaný systém vzdelávania a rozvoja. Samozrejme, každá skúsenosť je plus. Ale pre naše aktuálne potreby je ideálny profil zamestnanca niekto akčný, kto vie pracovať v tíme a chce mať vo svojej práci aj nejakú pridanú hodnotu. Uplatnia sa u nás aj ľudia túžiaci po kariérnom raste,  keďže veľa našich aktuálnych manažérov vzišlo z nižších skladových pozícií


Je práca u vás vhodná aj pre absolventov stredných alebo vysokých škôl?

Áno, v závislosti od pozície. Uvedomujeme si, že pokiaľ ide o mladších ľudí z generácie Y alebo Z, ich záujem o prácu nie je oklieštený iba na samotný zárobok, ale aj na rôzne iné benefity. A my v DHL ponúkame množstvo benefitov - od MultiSport karty, cez životné poistenie, ktoré v plnej miere hradíme ako zamestnávateľ bez ohľadu na pozíciu, plne hradené stravné lístky zamestnávateľom, bonus za odporúčanie zamestnanca v hodnote 300€, čo znamená, že ak odporučíte známeho alebo kamaráta, získate bonus 300€ za referenciu… a množstvo ďalších benefitov. Výhodou práce u nás je okrem už spomínaného kariérneho rastu aj tímový duch.  Mnohí z nás tu pracujú už roky, niektorí dokonca od začiatku pôsobenia DHL na Slovensku. Keby sa tu nepracovalo dobre, nikdy by sme tu tak dlho nevydržali. Naši kolegovia sú naša druhá rodina, podnikáme spoločne množstvo aktivít - od ekologických po športové. Ako nadnárodná spoločnosť sa DHL skutočne príkladne stará o svojich zamestnancov.

Firemná kultúra je základom každej fungujúcej spoločnosti. Ako funguje firemná kultúra v DHL? 

To, na čo kladieme obrovský dôraz, sú ľudské práva, rôznorodosť a bezpečnosť. Aktívne sa zaoberáme rovnoprávnosťou. V žiadnom prípade sa žiaden náš zamestnanec nemôže cítiť diskriminovaný - či už z hľadiska veku, rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo náboženského presvedčenia. Okrem toho sme ako firma zameraní na ekologické riešenia, máme iniciatívu #GoGreen pre zamestnancov, kedy chodíme sadiť stromčeky alebo zbierať odpadky a prispievať svojou troškou k tomu, aby bol svet krajším a zdravším miestom pre nás všetkých. Našim zamestnancom hradíme v plnej výške životné poistenie a nie iba na čas, keď sú v práci, pretože veríme, že ak chcete od zamestnancov 100% výkon, musíte im vytvoriť 100% podmienky a dokázať im, že si vážite ich aj ich životy.

Zamávala pandémia Covid-19 s vašou spoločnosťou? 

Nie vo významnej miere. V niektorých prevádzkach bolo v prvej časti pandémie o niečo menej práce, ale neskôr sa to rozbehlo a niektoré prevádzky fungovali po celý čas bez obmedzení, ba aj viac ako v iné obdobia. Ako veľká spoločnosť sme nemali nikdy problém s tým, aby boli načas vyplatené mzdy,  a dokonca v auguste dostali naši zamestnanci aj 300€ ako koronový bonus. V rámci celého sveta je nás asi 550-tisíc, čiže spoločnosť investovala viac ako 160 miliónov eur do zamestnancov len počas tohto mesiaca. V čase krízy je medzinárodný charakter firmy extrémne dôležitý, môžete byť bez stresu, že vám peniaze vždy prídu na čas a že sa o vás spoločnosť postará.

Senec, 12. apríla, 2021:  DHL Supply Chain, špecialista na zmluvnú logistiku v rámci skupiny Deutsche Post DHL Group, porovnala súčasné zistenia od renomovaných výskumných ústavov, ktoré ukazujú, ako pandémia formuje alebo urýchľuje niektoré trendy v automobilovom priemysle, no brzdí ostatné. Podľa tejto novej správy o trendoch, ktorá nesie názov: “Automotive – A Shifting Landscape” automobilový priemysel čelí veľkým zmenám, ktoré  vznikajú v dôsledku vzostupu nových technológií, zmien zákazníckych očakávaní a stále silnejšej potreby zamerať sa na environmentálnej, spoločenské a riadiace politiky (ESG – Environmental, Social and Governance policies). DHL Supply Chain ponúka riešenia, ktoré výrobcom originálneho vybavenia pomáhajú prispôsobiť sa výzvam, ktorým priemysel čelí a zároveň ich podporiť pri plnení ich podnikových cieľov ESG.

“Uplynulý rok nám so zatvorenými hranicami  a obchodmi dal jasne najavo, aký je význam flexibilných a spoľahlivých dodávateľských reťazcov. Priemysel po pandémii prejde do nového normálu, čo bude znamenať zmenu maloobchodných modelov a zvýšenie automatizácie. Toto však nie sú jediné výzvy, ktorým budú výrobcovia originálneho vybavenia v budúcnosti čeliť.  Musíme vziať na vedomie úlohu, ktorú logistika zohráva, pokiaľ ide o udržateľnosť.  Už v súčasnosti existuje mnoho možností, ako podporiť automobilový priemysel pri zvyšovaní povedomia o životnom prostredí.”, povedal Dr. Dietmar Stens, výkonný viceprezident Global Solutions Design v DHL Supply Chain. “Našich zákazníkov podporujeme v rámci ich dodávateľských reťazcov pri implementácii aktuálnych trendov ako sú udržateľnosť a digitalizácia.”

Štúdia odhalila, že existuje niekoľko aspektov, ktoré ovplyvňujú automobilový priemysel a ktoré navyše vytvárajú vzájomné závislosti. Výrobcovia automobilov a ich dodávatelia smerujú exponenciálne k mobilite bez emisií prechodom na elektrifikáciu, zatiaľ čo COVID-19 formuje budúce výkyvy a skresľuje minulé predpovede. Keďže sú výrobcovia originálneho vybavenia ovplyvňovaní fixnými nákladmi s malými alebo žiadnymi tržbami, investície do budúcich trendov, ako sú napríklad automobily s vlastným pohonom boli zredukované alebo preorientované. Online predaj, o ktorom sa kedysi tvrdilo, že nikdy nenahradí skúsenosť osobného nákupu, môže dostať druhý dych. Projekty a kapitálové výdavky, ktoré neprispievajú k okamžitému výsledku, boli odložené. Na širšej úrovni sú, tie najhlbšie zakorenené presvedčenia v rámci priemyslu týkajúce sa globalizácie a dodávateľských reťazcov, vystavované novodobému tlaku pandémie.

„Logistika v automobilovom priemysle nikdy nebola ľahká disciplína, predovšetkým s ohľadom na výkon, presnosť, dochvíľnosť a samozrejme tiež s ohľadom na efektívnosť.  V posledných dvanástich mesiacoch je to ešte zložitejšie, pretože sme v situácií, v ktorej sme nikdy neboli a podmienky, v ktorých pracujeme sa menia z hodiny na hodinu. O to dôležitejšie je poskytnúť také služby a riešenia, ktoré sa dokážu s touto situáciou vyrovnať a naviac je nevyhnutné pristúpiť k tejto situácii ako k výzve a príležitosti nájsť nové riešenia a byť ešte efektívnejší ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom k meniacemu sa obrazu sveta  to musí byť  bezpochyby udržateľná logistika ohľaduplná k životnému prostrediu, sledujúca najnovšie trendy automatizácie a digitalizácie.“, dodáva Petr Staněk, Automotive Mobility Director Central & Eastern Europe, DHL Supply Chain. 

Podľa výskumných pracovníkov nezávislé regionálne stratégie budú mať v automobilovom priemysle väčší význam. Keďže krajiny sú pod lockdownom a výrobcovia sú zatvorení, je pre odolnosť tohto odvetvia kľúčová lokalizácia alebo aspoň fleixibilizácia dodávateľských reťazcov.  Štúdia tiež ukazuje, že priemysel nie je ani zďaleka na konci digitalizácie. S nárastom automatizácie a konektivity priemysel vo veľkom investuje do umelej inteligencie a strojového učenia. V dobe, kedy sú poháňačom všetkého dáta, výrobcovia originálneho vybavenia ďalej migrujú na modely viac zamerané na služby a zákazníka, čo vedie k zmene maloobchodných modelov. S cieľom zabezpečiť celkovú udržateľnosť priemyslu a dosiahnuť súlad s príslušnými politikami, je potrebné zohľadniť aj dodávateľské reťazce. Na ceste k ekologickejšej mobilite sú potrebné udržateľné riešenia.

“Vďaka našim dlhoročným odborným znalostiam v oblasti riadenia zložitých dodávateľských reťazcov dokážeme včas rozpoznať zmeny v priemysle a tak sa im aj prispôsobiť. S našimi udržateľnými riešeniami v oblasti skladovania, transportu a balenia ponúkame výrobcom originálneho vybavenia podporu, ktorú potrebujú na dosiahnutie svojich ESG cieľov. Prechod na elektronický obchod alebo priamy predaj spotrebiteľovi uľahčuje aj platforma Digital Freight Platform a ďalšie riešenia digitálneho maloobchodu, ktoré ponúkame. Sme veľmi hrdí na to, že sme schopní automobilovému priemyslu ponúknuť potrebnú podporu”, povedal Hendrik Venter, generálny riaditeľ DHL Supply Chain EMEA.

Poskytovatelia logistických služieb predstavujú pre zákazníka predĺženú ruku. Pri vytváraní individualizovaných dodávateľských reťazcov je preto spoľahlivý partner s rozsiahlou sieťou nevyhnutný. Od návrhu dodávateľského reťazca cez digitálny maloobchod a trh s náhradnými dielmi až po riešenia pre elektronické vozidlá alebo udržateľnú logistiku – DHL Supply Chain je schopná pomôcť s riešeniami na mieru. Napríklad nastavením flexibilných a decentralizovaných dodávateľských reťazcov s cieľom umožniť rýchlejšie dodanie zákazníkom prostredníctvom elektronického obchodu.  Ale tiež prispôsobením logistiky meniacim sa požiadavkám, ktoré idú ruka v ruke napríklad s elektrickou mobilitou. Na zníženie uhlíkovej stopy poskytuje DHL ako odborník na logistiku transportné riešenia, ktoré redukujú emisie alebo služby s pridanou hodnotou, ako napríklad recyklácia náhradných dielov v obehovom hospodárstve. Týmto spôsobom DHL Supply Chain podporuje výrobcov originálneho vybavenia pri prispôsobovaní sa budúcim výzvam, aby tak dokázali splniť svoje firemné ciele ESG.

Senec – 2. február 2021 : Rozmach elektronického obchodovania počas globálnej pandémie koronavírusu zvýšil dopyt po zásielkovom obchode a online maloobchode v celej Európe, čo spôsobilo, že značkové predajne a menšie predajné platformy museli začať hľadať spôsob ako konkurovať veľkým spoločnostiam zameraným na maloobchodný trh. Ako reakciu na túto situáciu - DHL Supply Chain – líder v oblasti zmluvnej logistiky a súčasť Skupiny Deutsche Post DHL – ponúka online maloobchodníkom prístup k svojim 30 distribučným centrám. Tieto strategicky umiestnené prevádzky v blízkosti mestských centier a balíkových centier ponúkajú špeciálne služby zamerané na spracovanie, vychystávanie, balenie a prepravu online objednávok.

Na tomto vysoko konkurenčnom trhu hrá rýchlosť dodania spolu s cenou produktu zásadnú úlohu pri rozhodovaní spotrebiteľov. Čoraz viac zákazníkov očakáva, že dostane objednávku už nasledujúci deň, čo znamená, že blízkosť skladu predávajúceho k miestu kupujúceho je kľúčovým faktorom. Práve tu má DHL Supply Chain umiestnené svoje distribučné centrá, aby zákazníkom poskytovali jedinečné služby.

 “Malé a stredne veľké podniky zvyčajne nie sú prítomné vo všetkých európskych krajinách, čo ich robí menej dostupnými pre spotrebiteľov a trhy. Aj pre väčších maloobchodníkov je zabezpečenie takýchto prevádzok často finančne náročné z hľadiska cash flow alebo je to pre nich nerentabilné. V reakcii na danú situáciu preto ponúkame predajcom a online obchodom riešenia zabezpečované cez naše distribučné siete”, vysvetlil Hendrik Venter, generálny riaditeľ DHL Supply Chain MLEMEA. “To umožňuje zákazníkom prístup ku všetkým našim zriadeným službám spôsobom, ktorý je flexibilný a prispôsobený ich potrebám. Dokážeme poskytnúť podporu zákazníkom naprieč celým dodávateľským reťazcom – počnúc príjmom a naskladnením, cez vychystávanie a balenie, dodanie do koncového bodu, až po spracovanie vratiek. Zákazníci osobitne oceňujú, ako flexibilne dokážeme tieto operácie rozšíriť na základe skutočných objemov objednávok a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni."

Vo svetle Brexitu sa nová príležitosť stala pre spoločnosti vo Veľkej Británii a EÚ ešte dôležitejšou: “Chápeme potreby našich zákazníkov a požiadavky ich konečných spotrebiteľov, ktoré  si vyžadujú bezproblémové e-commerce riešenia, či už s Brexitom alebo bez Brexitu. A to je presne naším cieľom”, povedal José Nava, generálny riaditeľ DHL Supply Chain UK & Ireland.

Následne dodal: „S výzvami Brexitu a globálnym dopadom koronavírusu sa naši zákazníci snažia o budovanie odolnejších, no zároveň flexibilnejších dodávateľských reťazcov, ktoré sú schopné reagovať na fluktuáciu objemov a potenciálne prekážky v globálnom obchodovaní. Platí to aj pre spoločnosti v rámci EÚ, ktoré chcú očakávania svojich zákazníkov vo Veľkej Británii naplniť najefektívnejším spôsobom. Potreba znižovať mieru závislosti na jednotlivých trhoch a disponovať zásobami na viacerých miestach boli urýchlené pandémiou, a nebude tomu inak ani v  budúcnosti. Blízkosť trhu a dostupnosť škálovateľného riešenia distribučnej siete prinesie obrovské výhody.“

Združovaním viacerých zákazníkov v centrálnych distribučných centrách DHL sa maloobchodníkom a spoločnostiam otvárajú možnosti stratégie predaja priamym zákazníkom, pričom môžu profitovať z benefitov a sily Európskej distribučnej siete /The European Fulfillment Network/. Výrazne sa zlepší ich schopnosť poskytovať druh rýchlej a transparentnej prepravy podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov. Zároveň im poskytuje presne taký typ flexibility, aký maloobchodníci potrebujú.

“Zistili sme, že Európske distribučné centrum spoločnosti DHL je pre nás ideálnym riešením, keďže sme začali obchodovať v oblasti e-commerce s koncovými zákazníkmi v Nemecku a plánujeme sa pomocou tohto produktu rýchlo rozšíriť na niekoľko európskych trhov“, uviedol Manav Bhandari, generálny riaditeľ spoločnosti Jamoona.

Zákazníci si môžu rozsah služieb modulárne prispôsobiť podľa regiónu a/alebo krajiny v závislosti od svojich potrieb a vďaka rýchlym možnostiam implementácie ich môžu škálovať tak, aby zodpovedali objemom objednávok. Kľúčom je silné regionálne zastúpenie DHL Supply Chain na všetkých významných európskych trhoch vrátane Veľkej Británie. Správne nastavený distribučný model môže mať významný vplyv na hospodársky výsledok organizácie.  Jeden zo zákazníkov modelu znížil svoje náklady o 30%, a to najmä vďaka preprave za domáce prepravné sadzby namiesto medzinárodných.

Zákazníci, ktorí využívajú toto vysoko flexibilné riešenie distribučnej siete už zaznamenali výraznú úsporu nákladov spolu so zlepšenými dodacími lehotami. Používatelia Európskej distribučnej siete DHL Supply Chain tak profitujú z nesmiernej flexibility využívania modulárnych služieb a zároveň sa stávajú atraktívnejšími pre koncových zákazníkov vďaka rýchlejšej a transparentnejšej preprave. 

Ako globálny líder v oblasti 3PL logistiky, spoločnosť DHL Supply Chain spolupracuje so zákazníkmi na vývoji viackanálovej stratégie, rýchlom škálovaní a optimalizácii vykonávania so zreteľom na spokojnosť zákazníka od momentu objednania až po dodanie. Zákazník ťaží z popredných odborných znalostí v oblasti elektronického obchodovania a bezkonkurenčných schopností plnenia spoločnosti DHL so zreteľom na environmentálnu stopu pri preprave koncovému zákazníkovi.

Spoločnosť DHL pravidelne vydáva štúdiu Logistics Trend Radar (radar logistických trendov) ako kľúčový nástroj pre komunitu globálnej logistiky.

Za posledné dva roky sa pri návšteve inovačných centier spoločnosti DHL podelilo o svoje pohľady na budúcnosť v tomto odvetví viac než 20 000 odborníkov pracujúcich v oblasti logistiky a technológií.

Bonn – V piatom vydaní Logistics Trend Radar-u, spoločnosť DHL opäť odhalila 29 kľúčových trendov, ktoré ovplyvnia logistický priemysel v nasledujúcich rokoch. Report je výsledkom rozsiahlej analýzy makro a mikro trendov, ako aj poznatkov pochádzajúcich od veľkej siete partnerov vrátane výskumných ústavov, technologických hráčov, startupov a zákazníkov. 

„Pre nás ako odborníkov na logistiku je dôležité predvídať budúce výzvy a mať víziu o možných riešeniach, aby sme mohli našim zákazníkom čo najlepšie poradiť.  Mega trendy, s ktorými sa budeme i naďalej zaoberať, nie sú pre nás neznáme: nové technológie, rastúci elektronický obchod a udržateľnosť,“ povedala Katja Busch, obchodná riaditeľka spoločnosti DHL. „Niektoré oblasti sa však budú vyvíjať rýchlejšie, ako ostatné, takže je potrebné pochopiť trendy, ktoré nimi hýbu a ich vplyv na logistiku – v neposlednom rade z dôvodu vplyvu COVID-19 na globálny obchod a celkovú pracovnú silu. Ako svetový líder v logistike máme poznatky a odborné skúsenosti, vďaka ktorým dokážeme danú situáciu vyhodnotiť správne.“

Za posledné dva roky sa pri návšteve inovačných centier spoločnosti DHL podelilo o svoje pohľady na budúcnosť v tomto odvetví viac než 20 000 odborníkov pracujúcich v oblasti logistiky a technológií. Zistenia sú skonsolidované a premietnuté v štúdii Logistics Trend Radar, ktorá funguje ako dynamický a strategický nástroj prognózy, ktorý sleduje vývoj trendov zaznamenaných v minulých vydaniach a pri každej ďalšej aktualizácii identifikuje súčasné a budúce trendy.

"Ďalšou veľkou výzvou bude v budúcnosti vyškolenie logistickej pracovnej sily a zvyšovanie kvalifikácie v technologicky čoraz sofistikovanejších operáciách. Toto sa v nasledujúcich rokoch dostane do centra strategických programov v organizáciách dodávateľského reťazca,“ povedal Matthias Heutger, Senior Viceprezident, globálny riaditeľ pre inovácie a komerčný rozvoj v spoločnosti DHL. „Logistics Trend Radar slúži ako seizmograf pre budúce trendy. Na základe údajov z posledných siedmich rokov, môžeme robiť dlhodobejšie predpovede, a tým poskytnúť podporu našim partnerom a zákazníkom pri vytváraní strategických plánov pre ich podnikanie, ako aj štruktúrovať tieto informácie a byť katalyzátorom ďalších popredných výskumov a inovácií. V aktuálnom vydaní už môžeme vidieť, že vplyv COVID-19 urýchľuje trendy, ktoré už aj tak boli rozbehnuté v plnom prúde – analýza veľkých dát, robotika a automatizácia, a IoT. Všetky tieto sú založené na neustálom pokroku vývoja umelej inteligencie.“

Urýchlenie transformačných procesov

Piate vydanie Logistics Trend Radar-u naznačuje, že zažívame celkovú stabilizáciu trendov z posledných štyroch rokov.  Avšak v súvislosti s tým, že logistický priemysel je aktuálne vystavený globálnej pandémii, urýchlili sa transformačné procesy. COVID-19 vo veľkej miere ovplyvňoval zmeny týkajúce sa nedávnych inovácií v oblasti logistiky, automatizácie a digitálnej práce a zrýchlil digitalizáciu odvetvia o roky. Naopak, mnohé trendy, ktoré sa pôvodne vnímali ako rušivé faktory majúce značný vplyv na fungovanie logistiky musia ešte naplniť svoj rušivý potenciál. Samo riadiace vozidlá a drony sú naďalej brzdené legislatívnymi a technickými výzvami, ako aj obmedzeným prijatím v spoločenských kruhoch. Logistické trhy sa sústreďujú na niekoľkých popredných platformách a etablovaní prepravcovia vstupujú do hry so svojimi vlastnými digitálnymi ponukami podchytenými robustnými globálnymi logistickými sieťami.  Od cloud computingu po kolaboratívnu robotiku, analýzu veľkých dát, umelú inteligenciu a Internet Vecí, logistickí odborníci musia nájsť rozumné využitie týchto početných nových technológií na trhu.

Modernizácia všetkých kontaktných bodov dodávateľských reťazcov, počnúc elegantným digitálnym riešením pre zákazníka, cez prepravu a dodanie do koncového bodu je novou nevyhnutnosťou pre dlhodobý úspech. Tí, ktorí si najrýchlejšie osvoja a rozmiestnia nové technológie vrátane zlepšenia kvalifikácie pracovnej sily, budú mať na trhu konkurenčnú výhodu.

Rast elektronického obchodu i naďalej napreduje čo sa týka programov v oblasti inovácií a udržateľnosti

Odvetvie elektronického obchodu i naďalej rýchlo rastie, napriek tomu však stále predstavuje iba zlomok spotrebiteľských výdavkov v rámci maloobchodu. Očakáva sa, že elektronický obchod medzi spoločnosťami bude rásť podobne rýchlo a prevýši spotrebiteľský trh o trojnásobok. Pandémia koronavírusu neslúžila iba na urýchlenie rastu elektronického obchodu a inovačných programov dodávateľských reťazcov.  Kľúčové kroky k rozšíreniu a prijatiu nových technológií akým je napríklad inteligentná fyzická automatizácia,  nástroje dohľadu založené na IoT a prediktívne schopnosti umelej inteligencie nakoniec určia hranicu schopnosti splniť zvýšené požiadavky zákazníkov a zabezpečiť v budúcnosti vedúce pozície v rámci odvetví priemyslu.

Keďže vlády, mestá a poskytovatelia riešení sa zaviazali znižovať emisie CO2 a odpad, udržateľnosť je dnes pre logistický priemysel nevyhnutnosťou. Keďže sa zvyšuje dopyt po udržateľných riešeniach a znižovaní množstva odpadu, využití nových pohonných techník a optimalizácii zariadení, tieto výzvy sú tiež v popredí programov dodávateľských reťazcov. Aktuálne existuje vo viac ako 90 štátoch zákaz jednorazového použitia plastov a objemných obalov, ktoré majú za následok až do 40 percent prázdneho priestoru obalov, takže je nevyhnutné si znovu premyslieť problematiku obalov.  Trvalo udržateľná logistika – optimalizácia procesov, materiálov, nových pohonných techník a inteligentných zariadení – poskytuje obrovský potenciál pre ekologizáciu logistiky.  Inteligentná kontajnerizácia v doprave bude tiež dôležitým aspektom pri vývoji ekologických spôsobov pre doručovanie v preľudnených mestách.

Logistics Trend Radar je spoločnosťou DHL pravidelne vydávaný ako kľúčový nástroj pre globálnu logistickú komunitu. Ako v spoločnosti DHL, tak i v priemysle sa stal uznávaným štandardom pre stratégiu a inovácie, ako aj kľúčovým nástrojom na formovanie smerovania konkrétnych trendov – naposledy išlo o balenia, 5G, robotiku a technológiu digitálne dvojča.

Piate vydanie DHL Logistics Trend Radar-u, vrátane podrobných informácií a projektov, je k dispozícií na bezplatné stiahnutie na stránke www.dhl.com/trendradar

Bonn, 2. septembra 2020 - Kríza spôsobená pandémiou ochorenia covid-19 priniesla nepretržitý rast obratu e-shopov. Zákazníci objednávajú online oveľa častejšie tovar každodennej spotreby, akými sú potraviny, lieky a drogéria. Tento trend núti obchodníkov na celom svete hľadať nové riešenia. Celkovo sa síce počet objednávok zvýšil, veľkosť zásielok sa však zmenšila. Vďaka novému a rozmanitejšiemu sortimentu produktov naviac rastie počet skladovaných položiek, ktorými musí obchodník disponovať. Koncoví zákazníci očakávajú rýchle dodanie tovaru, najlepšie v deň objednávky, a to s maximálnou  transparentnosťou a sledovateľnosťou.

DHL Supply Chain, líder na trhu zmluvnej logistiky a súčasť koncernu Deutsche Post DHL Group, vychádza v ústrety potrebám internetových obchodov a stále častejšie využíva moderné informačné technológie, predovšetkým inteligentné prediktívne a analytické nástroje. Tým napríklad zjednodušuje skladovanie tovaru a urýchľuje vybavovanie internetových objednávok pre veľkých online predajcov.

"Kríza spôsobená pandémiou ochorenia covid-19 ukázala, že nepredvídateľné výkyvy objemu predaja jednotlivých produktov môžu enormne zaťažovať dodávateľské reťazce. Nejasné informácie o skladových zásobách alebo chybné údaje o dostupnosti spôsobujú problémy, v dôsledku čoho dochádza k neskoršiemu dodaniu tovaru koncovým zákazníkom," vysvetľuje Markus Voss, riaditeľ  IT a prevádzkový riaditeľ DHL Supply Chain. „Spoločne s našimi klientmi, prevádzkovateľmi internetových obchodov a maloobchodnými spoločnosťami pracujeme na algoritmoch a nástrojoch s väčšou odolnosťou voči stresovým situáciám a vyššou spoľahlivosťou, aby sme dokázali lepšie predpovedať výkyvy dopytu, optimalizovať využívanie pracovnej sily a pritom urýchľovať toky tovaru v sklade a skracovať objednávkové cykly.“

"Analytický nástroj IDEA je jednou z mnohých našich odpovedí na aktuálne výzvy v e-commerce," hovorí Dietmar Steins, výkonný viceprezident divízie Solutions Design v  DHL Supply Chain. "Táto ‚umelá inteligencia‘ pomáha svojim algoritmom optimalizovať trasy pri vychystávaní tovaru v sklade. Objednávky sú naviac logicky spojené, čo rovnako optimalizuje ich vychystávanie zamestnancom. Integrovaným, inteligentným plánovaním úloh sa navyše optimálne rozdeľuje práca medzi zamestnancov v sklade a tiež sa uľahčuje prioritné vybavovanie urgentných objednávok. Praktické prínosy softvéru IDEA umocňuje jeho schopnosť znižovať chybovosť a skracovať dobu zaškolenia zamestnancov.“

Algoritmus IDEA dokáže výrazne vylepšiť procesy vychystávania tovaru v skladoch prevádzkovaných spoločnosťou DHL. Súvisiace náklady sú relatívne nízke, pretože softvér vyvinutý spoločnosťou DHL je kompatibilný s väčšinou tradičných systémov pre riadenie skladu a dá sa ľahko začleniť do existujúcej IT infraštruktúry. V rámci prvých komerčných využití, toto riešenie skrátilo vzdialenosti prekonávané zamestnancami v sklade až o 50 % a zvýšilo produktivitu jednotlivých prevádzok DHL až o 30 %.

DHL Supply Chain vyvinula a koncipovala softvérové riešenie IDEA špecificky pre jeho využitie v skladoch, ktoré vybavujú objednávky internetových obchodov. Špecialista na zmluvnú logistiku využil v tomto procese vlastný tím zložený z 350 vývojárov, inžinierov a návrhárov riešení, ktorí pre zákazníkov pracujú na vývoji a optimalizácii procesov v skladovej logistike.

Senec, 27. august 2020: DHL Supply Chain Slovensko, líder v oblasti zmluvnej logistiky, menovala na pozíciu generálneho riaditeľa Piotra Okurowského. Nahrádza Nica Schütza, ktorý preberá novú rolu v Skupine DPDHL so sídlom v nemeckom Bonne. Piotr Okurowski pôsobí v odvetví logistiky viac ako 25 rokov a vo svojej novej funkcii sa sústredí na ďalšie zrýchlenie rastu a úspechu slovenského podnikania. DHL Supply Chain Slovakia sa výrazne zameriava na implementáciu najnovších logistických trendov a inovácií, čím vytvára konkurenčnú výhodu a zlepšuje služby zákazníkom. 

„Skúsenosti Piotra Okurowského v logistike a DHL Supply Chain  sú pre náš tím strednej a východnej Európy nesmierne cenné. Teším sa na jeho vedenie na Slovensku a smerovanie nášho podnikania k naplneniu Stratégie 2025 DHL Supply Chain. Ako generálny riaditeľ v Poľsku dosiahol veľký úspech a som presvedčený, že mu to poskytne základ pre ešte väčšie úspechy na Slovensku, “hovorí Andries Retief, generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu, DHL Supply Chain.

„Je to pre mňa veľká výzva a tiež obrovský záväzok voči našim zákazníkom a zamestnancom. Teším sa, že budeme pokračovať v ďalšom rozvoji nášho podnikania na Slovensku, a to predovšetkým rozširovaním portfólia ponúkaných služieb a poskytovaním moderných a inovatívnych logistických riešení so silným dôrazom na digitálne produkty. Spolu s mojím tímom a plnou podporou celej DHL Supply Chain chceme byť aj naďalej zamestnávateľom prvej voľby pre súčasných aj potenciálnych kolegov, ako aj preferovaným poskytovateľom služieb pre všetkých zákazníkov. Mojou snahou je vytvárať riešenia najvyššej kvality so zreteľom na optimalizáciu nákladov, čo je obzvlášť dôležité v časoch koronakrízy. Moje osobné hodnoty sú dôvera, tímová práca a úplné rešpektovanie všetkých rozdielov, “ hovorí Piotr Okurowski.

Piotr Okurowski (50) sa v logistickom odvetví pohybuje 25 rokov. Na Slovensko prichádza z DHL Supply Chain Poľsko, kde ako generálny riaditeľ významne prispel k zdvojnásobeniu podielu firmy na poľskom trhu a k úspechu startupov pre nadnárodných zákazníkov v elektronickom obchode a spotrebiteľskom sektore. Do roku 2009 úspešne riadil dodávateľský reťazec, skladovacie a prepravné operácie pre spoločnosti Lyreco a PepsiCo. Je absolventom Fakulty priemyselnej automatizácie na Technickej univerzite Varšava, Executive MBA diplom získal na Quebec University, Montreal a Varšavskej ekonomickej škole v roku 2007.

Copyright DHL Supply Chain | Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
Design by