Štúdia: Pandémia kladie nové výzvy pre automobilový priemysel

Aktuálna správa DHL Supply Chain o trendoch ukázala, aký vplyv má správanie spotrebiteľov na medzinárodných výrobcov originálneho vybavenia Lokalizácia, digitalizácia a udržateľnosť sú hlavnými poháňačmi transformácie Dodávateľské reťazce šité na mieru môžu podporiť transformáciu v automobilovom priemysle Senec, 12. apríla, 2021:  DHL Supply Chain, špecialista na zmluvnú logistiku v rámci skupiny Deutsche Post DHL Group, […]
  • Aktuálna správa DHL Supply Chain o trendoch ukázala, aký vplyv má správanie spotrebiteľov na medzinárodných výrobcov originálneho vybavenia
  • Lokalizácia, digitalizácia a udržateľnosť sú hlavnými poháňačmi transformácie
  • Dodávateľské reťazce šité na mieru môžu podporiť transformáciu v automobilovom priemysle

Senec, 12. apríla, 2021:  DHL Supply Chain, špecialista na zmluvnú logistiku v rámci skupiny Deutsche Post DHL Group, porovnala súčasné zistenia od renomovaných výskumných ústavov, ktoré ukazujú, ako pandémia formuje alebo urýchľuje niektoré trendy v automobilovom priemysle, no brzdí ostatné. Podľa tejto novej správy o trendoch, ktorá nesie názov: “Automotive – A Shifting Landscape” automobilový priemysel čelí veľkým zmenám, ktoré  vznikajú v dôsledku vzostupu nových technológií, zmien zákazníckych očakávaní a stále silnejšej potreby zamerať sa na environmentálnej, spoločenské a riadiace politiky (ESG – Environmental, Social and Governance policies). DHL Supply Chain ponúka riešenia, ktoré výrobcom originálneho vybavenia pomáhajú prispôsobiť sa výzvam, ktorým priemysel čelí a zároveň ich podporiť pri plnení ich podnikových cieľov ESG.

“Uplynulý rok nám so zatvorenými hranicami  a obchodmi dal jasne najavo, aký je význam flexibilných a spoľahlivých dodávateľských reťazcov. Priemysel po pandémii prejde do nového normálu, čo bude znamenať zmenu maloobchodných modelov a zvýšenie automatizácie. Toto však nie sú jediné výzvy, ktorým budú výrobcovia originálneho vybavenia v budúcnosti čeliť.  Musíme vziať na vedomie úlohu, ktorú logistika zohráva, pokiaľ ide o udržateľnosť.  Už v súčasnosti existuje mnoho možností, ako podporiť automobilový priemysel pri zvyšovaní povedomia o životnom prostredí.”, povedal Dr. Dietmar Stens, výkonný viceprezident Global Solutions Design v DHL Supply Chain. “Našich zákazníkov podporujeme v rámci ich dodávateľských reťazcov pri implementácii aktuálnych trendov ako sú udržateľnosť a digitalizácia.”

Štúdia odhalila, že existuje niekoľko aspektov, ktoré ovplyvňujú automobilový priemysel a ktoré navyše vytvárajú vzájomné závislosti. Výrobcovia automobilov a ich dodávatelia smerujú exponenciálne k mobilite bez emisií prechodom na elektrifikáciu, zatiaľ čo COVID-19 formuje budúce výkyvy a skresľuje minulé predpovede. Keďže sú výrobcovia originálneho vybavenia ovplyvňovaní fixnými nákladmi s malými alebo žiadnymi tržbami, investície do budúcich trendov, ako sú napríklad automobily s vlastným pohonom boli zredukované alebo preorientované. Online predaj, o ktorom sa kedysi tvrdilo, že nikdy nenahradí skúsenosť osobného nákupu, môže dostať druhý dych. Projekty a kapitálové výdavky, ktoré neprispievajú k okamžitému výsledku, boli odložené. Na širšej úrovni sú, tie najhlbšie zakorenené presvedčenia v rámci priemyslu týkajúce sa globalizácie a dodávateľských reťazcov, vystavované novodobému tlaku pandémie.

„Logistika v automobilovom priemysle nikdy nebola ľahká disciplína, predovšetkým s ohľadom na výkon, presnosť, dochvíľnosť a samozrejme tiež s ohľadom na efektívnosť.  V posledných dvanástich mesiacoch je to ešte zložitejšie, pretože sme v situácií, v ktorej sme nikdy neboli a podmienky, v ktorých pracujeme sa menia z hodiny na hodinu. O to dôležitejšie je poskytnúť také služby a riešenia, ktoré sa dokážu s touto situáciou vyrovnať a naviac je nevyhnutné pristúpiť k tejto situácii ako k výzve a príležitosti nájsť nové riešenia a byť ešte efektívnejší ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom k meniacemu sa obrazu sveta  to musí byť  bezpochyby udržateľná logistika ohľaduplná k životnému prostrediu, sledujúca najnovšie trendy automatizácie a digitalizácie.“, dodáva Petr Staněk, Automotive Mobility Director Central & Eastern Europe, DHL Supply Chain. 

Podľa výskumných pracovníkov nezávislé regionálne stratégie budú mať v automobilovom priemysle väčší význam. Keďže krajiny sú pod lockdownom a výrobcovia sú zatvorení, je pre odolnosť tohto odvetvia kľúčová lokalizácia alebo aspoň fleixibilizácia dodávateľských reťazcov.  Štúdia tiež ukazuje, že priemysel nie je ani zďaleka na konci digitalizácie. S nárastom automatizácie a konektivity priemysel vo veľkom investuje do umelej inteligencie a strojového učenia. V dobe, kedy sú poháňačom všetkého dáta, výrobcovia originálneho vybavenia ďalej migrujú na modely viac zamerané na služby a zákazníka, čo vedie k zmene maloobchodných modelov. S cieľom zabezpečiť celkovú udržateľnosť priemyslu a dosiahnuť súlad s príslušnými politikami, je potrebné zohľadniť aj dodávateľské reťazce. Na ceste k ekologickejšej mobilite sú potrebné udržateľné riešenia.

“Vďaka našim dlhoročným odborným znalostiam v oblasti riadenia zložitých dodávateľských reťazcov dokážeme včas rozpoznať zmeny v priemysle a tak sa im aj prispôsobiť. S našimi udržateľnými riešeniami v oblasti skladovania, transportu a balenia ponúkame výrobcom originálneho vybavenia podporu, ktorú potrebujú na dosiahnutie svojich ESG cieľov. Prechod na elektronický obchod alebo priamy predaj spotrebiteľovi uľahčuje aj platforma Digital Freight Platform a ďalšie riešenia digitálneho maloobchodu, ktoré ponúkame. Sme veľmi hrdí na to, že sme schopní automobilovému priemyslu ponúknuť potrebnú podporu”, povedal Hendrik Venter, generálny riaditeľ DHL Supply Chain EMEA.

Poskytovatelia logistických služieb predstavujú pre zákazníka predĺženú ruku. Pri vytváraní individualizovaných dodávateľských reťazcov je preto spoľahlivý partner s rozsiahlou sieťou nevyhnutný. Od návrhu dodávateľského reťazca cez digitálny maloobchod a trh s náhradnými dielmi až po riešenia pre elektronické vozidlá alebo udržateľnú logistiku – DHL Supply Chain je schopná pomôcť s riešeniami na mieru. Napríklad nastavením flexibilných a decentralizovaných dodávateľských reťazcov s cieľom umožniť rýchlejšie dodanie zákazníkom prostredníctvom elektronického obchodu.  Ale tiež prispôsobením logistiky meniacim sa požiadavkám, ktoré idú ruka v ruke napríklad s elektrickou mobilitou. Na zníženie uhlíkovej stopy poskytuje DHL ako odborník na logistiku transportné riešenia, ktoré redukujú emisie alebo služby s pridanou hodnotou, ako napríklad recyklácia náhradných dielov v obehovom hospodárstve. Týmto spôsobom DHL Supply Chain podporuje výrobcov originálneho vybavenia pri prispôsobovaní sa budúcim výzvam, aby tak dokázali splniť svoje firemné ciele ESG.

ĎALŠIE NOVINKY

16. októbra 2022
Aj vy ste si mysleli, že DHL sú iba sympatickí kuriéri, ktorí doručujú balíčky? Tak to budete skutočne prekvapení! DHL má celosvetovo niekoľko divízií a na Slovensku, napríklad, nájdete aj DHL Supply Chain, ktorá sa zaoberá skladovaním pre veľkých klientov a ponúka široké portfólio logistických služieb.  DHL vytvorila v novo otvorenom distribučnom centre na okraji […]
Voľné pozície
16. októbra 2022
Služby modulárneho plnenia a úplný prehľad naprieč všetkými procesmi vo viac ako 30 distribučných centrách po celej Európe, vrátane trhu Spojeného kráľovstva. Urýchlené doručenie spotrebiteľom na druhý deň, či dokonca v deň objednania je dostupné vo všetkých európskych metropolách. Senec – 2. február 2021 : Rozmach elektronického obchodovania počas globálnej pandémie koronavírusu zvýšil dopyt po zásielkovom […]
Voľné pozície
16. októbra 2022
Spoločnosť DHL pravidelne vydáva štúdiu Logistics Trend Radar (radar logistických trendov) ako kľúčový nástroj pre komunitu globálnej logistiky. Za posledné dva roky sa pri návšteve inovačných centier spoločnosti DHL podelilo o svoje pohľady na budúcnosť v tomto odvetví viac než 20 000 odborníkov pracujúcich v oblasti logistiky a technológií. COVID-19 zrýchlil digitálne a automatizačné programy, ako aj budúci charakter práce Dynamický […]
Voľné pozície
Copyright DHL Supply Chain | Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
Design by